Vladimir Maček

Visinski radnik, Vračar

ID: 625

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 11.03.2015.

Pranje prozora

Pranje fasada

Popravke na fasadi

Čišćenje oluka

Visinski radovi

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi