Pravila korišćenja

Na najvećem Internet portalu za zanatlije

Pravila korišćenja oglasa na našem sajtu

NadjiMajstora poštuje privatnost svojih majstora i posetioca veb sajta. Podatke iz procesa upisa u bazu, kao i ostale podatke o majstoru, NadjiMajstora neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja uslova korišćenja. Sve informacije su u arhivi i služe isključivo za unapredjenje prodaje proizvoda ili servisa koje prezentujemo.

Majstor ostavlja svoje podatke (adresu, broj telefona, ime, prezime, usluge koje pruža) na vlastitu odgovornost i iz svoje slobodne volje. Za podatke koje ostavljate na upisu i koji se nalaze na sajtu, očekuje se da budu tačni.

Molimo da se isti oglas ne objavljuje u više kategorija. U slučaju zloupotrebe izbrisaćemo oglas iz svih kategorija.

Sadržaj oglasa ne sme ni na koji način vredjati čitaoce ili korisnike.

Jezik korištenja oglasa je poslovni jezik, i molimo da se istog pridržavate.

Sadržaji veb sajta su u potpunom vlasništvu NadjiMajstora. Delovi ili ceo veb sajt ne mogu biti ​​kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja od strane NadjiMajstora. Svi sadržaji i informacije na sajtu predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i NadjiMajstora veruje da su tačni.

NadjiMajstora ne pruža garancije bilo kakve putem od ovog veb sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti ​​odgovoran za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informacija sa ovog veb sajta. Informacije na ovom veb sajtu mogu da sadrže netačnosti ili štamparske tehničke greške. Informacije mogu biti ​​izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

NadjiMajstora zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila. Za sve sporove koji proisteknu iz ovih pravila nadležan je sud u Beogradu, Srbija. NadjiMajstora zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.