Trendi Solušn d.o.o.

Visinski radnik, Sefkerin

ID: 444

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 22.08.2014.

Pranje prozora

Pranje fasada

Popravke na fasadi

Čišćenje oluka

Visinski radovi

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi