SZR M-Migic

Visinski radnik, Ugrinovci

ID: 1381

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 20.04.2017.

Pranje prozora

Pranje fasada

Popravke na fasadi

Čišćenje oluka

Visinski radovi

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi