Radomir Pantović

Visinski radnik, Zemun

ID: 170

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 17.02.2014.

Pranje prozora

Pranje fasada

Popravke na fasadi

Čišćenje oluka

Visinski radovi

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi