Miroslav Cvetković

Visinski radnik, Cerak

ID: 1143

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 08.11.2016.

Pranje prozora

Pranje fasada

Popravke na fasadi

Čišćenje oluka

Visinski radovi

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi