Ivan Kostić

Visinski radnik, Beograd

ID: 1929

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 23.11.2019.

Pranje prozora

Pranje fasada

Popravke na fasadi

Čišćenje oluka

Visinski radovi

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi