Marko Marković

Perač fasada,

ID: 2307

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 26.05.2021.

Pranje fasada pod pritiskom

Skidanje grafita

Peskiranje fasada

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi