Dragan Cvetinović

Drvoseča, Šabac

ID: 1683

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 03.09.2018.

Cepanje drva

Krčenje šume

Krčenje šipražja

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi