Šile Osmani

Čistač, Zemun

ID: 880

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 23.04.2016.

Čišćenje podruma i tavana

Odnošenje šuta

Čišćenje snega i leda

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi