Ljubiša Cakić

Čistač, Beograd

ID: 1482

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 04.10.2017.

Čišćenje podruma i tavana

Odnošenje šuta

Čišćenje snega i leda

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi