Milan Milosav

Metalostrugar

ID: 528

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 09.01.2015.

Mašinska obrada metala

Obrada osovina

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi