Slobodan Rakić

Serviser medicinske opreme, Stubline

ID: 338

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 04.03.2014.

Servis medicinskih aparata

Servis stomatološke opreme

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi