Života Dimitrijević

Zidar

ID: 665

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 02.05.2015.

Zidanje u niskogradnji

Zidanje u visokogradnji

Malterisanje

Zidanje kamina i pečenjara

Zidanje i čišćenje kaljevih peći

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi