Dragan Savčić

Zidar, Beograd

ID: 802

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 09.03.2016.

Zidanje u niskogradnji

Zidanje u visokogradnji

Malterisanje

Zidanje kamina i pečenjara

Zidanje i čišćenje kaljevih peći

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi