Šile Osmani

Sečenje i bušenje, Zemun

ID: 881

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 25.04.2016.

Dijamantsko bušenje rupa

Sečenje armature

Bušenje greda

Bušenje betona

Probijanje zidova

Sečenje asfalta

Pneumatsko bušenje

Rušenje

Bušenje bunara

Kopanje septičke jame

Prokopavanje zemlje (krtica)

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi