Petar Repčak

Izrada bazena i fontana, Novi Sad

ID: 1175

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 25.11.2016.

Izrada bazena

Izrada fontana

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi