Žika Kocić

Izolater, Paraćin

ID: 1483

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 04.10.2017.

Hidroizolacija

Termoizolacija

Drenaža

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi