Milan Kalember

Izolater, Zemun

ID: 514

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 02.12.2014.

Hidroizolacija

Termoizolacija

Drenaža

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi