Miloš Brzić

Bravar-monter,

ID: 2403
Ocena

10.0

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 09.11.2021.

Izrada okova

Izrada gelendera

Izrada ograda

Izrada nosača

Izrada nadstrešnica

Izrada kapija

Montaža panela

Montaža krovnih pokrivača

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi