Danijel Stojanović

Bravar-monter, Niš

ID: 539

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 20.01.2015.

Izrada okova

Izrada gelendera

Izrada ograda

Izrada nosača

Izrada nadstrešnica

Izrada kapija

Montaža panela

Montaža krovnih pokrivača

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi