Aleksandar Miličić

Bravar-monter, Zemun

ID: 2072

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 16.06.2020.

Izrada okova

Izrada gelendera

Izrada ograda

Izrada nosača

Izrada nadstrešnica

Izrada kapija

Montaža panela

Montaža krovnih pokrivača

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi