Milan Kalember

Armirač, Zemun

ID: 518

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 02.12.2014.

Spajanje armature

Izrada armature

Izlivanje betona

Armiranje betona

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi