Stefan Jevtić

Serviser računara, Niš

ID: 1652

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 03.07.2018.

Servis desktop računara

Servis laptop računara

Instaliranje programa

Umrežavanje računara

Instaliranje i reinstaliranje sistema

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi