Saša Vuletić

Serviser računara, Rakovica

ID: 893

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 09.05.2016.

Servis desktop računara

Servis laptop računara

Instaliranje programa

Umrežavanje računara

Instaliranje i reinstaliranje sistema

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi