Nemanja Leković

Serviser računara

ID: 1797

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 12.03.2019.

Servis desktop računara

Servis laptop računara

Instaliranje programa

Umrežavanje računara

Instaliranje i reinstaliranje sistema

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi