Ivan Vukić

Serviser računara, Podbara

ID: 1356

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 21.03.2017.

Servis desktop računara

Servis laptop računara

Instaliranje programa

Umrežavanje računara

Instaliranje i reinstaliranje sistema

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi