INT Project

Serviser računara, Zemun

ID: 942

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 13.07.2016.

Servis desktop računara

Servis laptop računara

Instaliranje programa

Umrežavanje računara

Instaliranje i reinstaliranje sistema

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi