Gabor Agošton

Serviser računara, Palić

ID: 2120

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 21.09.2020.

Servis desktop računara

Servis laptop računara

Instaliranje programa

Umrežavanje računara

Instaliranje i reinstaliranje sistema

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi