Atila Baraković

Serviser računara, Apatin

ID: 2145

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 02.11.2020.

Servis desktop računara

Servis laptop računara

Instaliranje programa

Umrežavanje računara

Instaliranje i reinstaliranje sistema

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi