Miodrag Živkov

Čistač,

ID: 2427
Ocena

9.7

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 28.11.2021.

Čišćenje podruma i tavana

Odnošenje šuta

Čišćenje snega i leda

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi