Mildža d.o.o.

Zidar, Zvezdara

ID: 11

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 03.04.2013.

Zidanje u niskogradnji

Zidanje u visokogradnji

Malterisanje

Zidanje kamina i pečenjara

Zidanje i čišćenje kaljevih peći

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi