Pro Aqua Plus - Beograd

Tesar, Beograd

PIB: 112124555 ID: 2271

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 30.11.-0001.

Izrada rogova

Šalovanje temelja i stubova

Opšivanje krovova

Postavljanje crepa

Izrada i primena oplate

Izrada skela

Izrada krovnih konstrukcija od drveta

Priprema i obrada drvne građe

Izrada potpornih konstrukcija

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi