Pro Aqua Plus - Beograd

Bravar-monter, Beograd

PIB: 112124555 ID: 2277

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 30.11.-0001.

Izrada okova

Izrada gelendera

Izrada ograda

Izrada nosača

Izrada nadstrešnica

Izrada kapija

Montaža panela

Montaža krovnih pokrivača

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi