Mildža d.o.o.

Armirač, Zvezdara

ID: 22

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 03.04.2013.

Spajanje armature

Izrada armature

Izlivanje betona

Armiranje betona

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi