Pro Aqua Plus - Beograd

Armirač, Beograd

PIB: 112124555 ID: 2276

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 30.11.-0001.

Spajanje armature

Izrada armature

Izlivanje betona

Armiranje betona

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi