Laptop Doktor d.o.o.

Serviser računara, Tošin bunar

ID: 44

Usluge koje ovaj majstor pruža

Datum upisa u bazu: 10.04.2013.

Servis desktop računara

Servis laptop računara

Instaliranje programa

Umrežavanje računara

Instaliranje i reinstaliranje sistema

Prijavite nepravilnost

Pronašli ste netačne podatke ili neki od pozvanih brojeva nije u funkciji?

Prijavi